Chương trình.

GIẢI GOLF QUỐC TẾ BMW THƯỜNG NIÊN 2021. VÒNG CHUNG KẾT VIỆT NAM.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

10:30  Đón khách
11:00 Ăn trưa nhẹ
11:30 Khai mạc
12:00 Shotgun Tee-Off
18:00 Tiệc tối
Trao giải & Rút thăm may mắn